CSS Vertical Dropdown Menus Css3Menu.com

   
       
  İthalat Aşamaları      
 

Sipariş
Şirketimizin, şartnameye uygun en kaliteli hayvanı temin edebilmek için müşterileriyle ortak bir çalışma sürdürmektedir. İthal edilecek hayvanın yaşı, dişi hayvan ise; isteğe bağlı gebelik durumu ve bulunduğu çiftliğin üretim kapasitesi hakkında müşterinin bilgilendirilmesine ve verilecek olan siparişin kriterlerini belirlenmesine yardımcı olur.
Şirketimiz, hayvan ithalatı için gerekli tüm evrakları aldıktan sonra müşterileriyle mutabık olduğu tüm koşulların yazılı olduğu bir akreditif kontratı hazırlar. Bu sayede iki tarafın tüm hakları korunma altına alınır.
Şirketimiz prensip olarak, ürünü teslim etmeden önce kapora ve depozito gibi ödemeler talep etmez.
Seçim
Seçim, ithalat sürecinin en yoğun bölümüdür.
Şirketimiz T.C. Bakanlık Şartnamesine uygun, müşterilerinin seçim kriterlerindeki ek isteklerini de (gebelik durumu, kilo, yaş vb.) yerine getirir. Burada amaç, temel uygunluk kriterlerinin yanı sıra müşterinin kendi istek ve ihtiyaçlarına uygun damızlığı temin ederek müşteri memnuniyeti sağlamaktır.
Daha sonra Bakanlık tarafından görevlendirilecek Veteriner ve Zooteknist (Ziraat Mühendisi)'ten oluşan seçim heyeti, seçilen hayvanları kendi ülkesinde kontrollerini yapıp, seçim listesini onaylamaları gerekmektedir.
Çiftlikte Test Uygulaması
Şirketimiz, seçilen hayvanların, satın alındığı çiftiklerde, gerekli tüm sağlık testlerinin ve aşılarının yapılmasını ve pedigrilerinin incelenmesini sağlamaktadır. Bu şekilde, karantina öncesi yaşanacak olumsuzlukları minimize etmek ve engellemek amaçlanır.
Toplama ve Nakliye
Seçilmiş olan hayvanlar, karantinaya süresinden Türkiye 'de teslim alınana kadar, ölüm ve kazalara karşı sigortalanır. Teslim ve sigorta şartları proforma faturada belirtilir.
İhracat Öncesi Karantina
Türkiye Tarım Bakanlığı'nın Şartnamesine göre, hayvanların Avustralya'daki karantina süresi 30 gündür. Bu süre, çiftliklerde yapılan bazı testlerin gerekirse tekrarlanması ve hayvanların sağlığıyla ilgili işlemlerin uygulanması için gereklidir. Karantina, aynı zamanda hayvanların seyahati sırasındaki özel besleme şartlarına uyum sağlamaları için de gereken bir zamandır.
Hayvanlar AQIS (Avustralya Karantina ve Kontrol Servisi) veterinerleri tarafından kontrol edilip, belgelenmektedir. Bu prosedür, hayvanların Türkiye'ye sağlıklı ulaşmaları ve sonrasında problemsiz bir yaşam sürdürmeleri için önemlilik arz eder.
Yükleme
Hayvanlar, karantina bölgesinden nakledileceği limana kadar özel hayvan taşıma araçlarıyla ve yetkililer refakatinde transferi sağlanır ve gemi ya da uçağa bindirilme esnasında da AQIS yetkilileri tarafından tekrar ve son kez tek tek muayene edilir. Akabinde hayvanların nakliye sırasında ihtiyaçları olan su, yem ve gerekli tüm yolculuk şartlarının kontrolü yapılır sonra yükleme işlemi tamamlanmış olur.
Nakliye
Tecrübeli ve uzman veteriner ile hayvan besleme uzmanı yolculuğa eşlik eder. Şirketimiz, hayvanların yolculukta sağlık şartlarını stabil hale getirebilmek için gerekli yem miktarını hesaplayıp, bu miktara %20'lik bir tedbir payı eklemektedir.
Teslimat
Bayberk Hayvancılık tarafından tayin edilen bir profesyonel ekip eşliğinde, hayvanların indirilmesi ve teslim edilmesi sağlanır. Hayvanlar müşterilere teslim edilene kadar şirketimizin güvencesi altındadır.